BAKTERIOLOŠKA I MIKOLOŠKA ISPITIVANJA MATERIJALA

 • Bakteriološki pregled materijala - aerobno
 • Bakteriološki pregled materijala - anaerobno
 • Bakteriološki pregled materijala - mikroaerofilno
 • Bakteriološki pregled mlijeka na mastitis sa antibiogramom
 • Antibiogram - za aerobe
 • Antibiogram - za anaerobe
 • Bakteriološki pregled uzoraka na Salmonellae
 • Bakteriološki pregled fecesa na Salmonellae
 • Bakteriološki pregled brisa sa antibiogramom
 • Bakteriološki pregled brisa bez antibiograma
 • Bakteriološki pregled sperme - spermokultura
 • Bakteriološki pregled urina - urinokultura
 • Bakteriološki pregled fecesa
 • Bakteriološki pregled krvi - hemokultura
 • Identifikacija i tipizacija bakterija - API
 • Tipizacija izolata Salmonella vrsta
 • Bakteriološki pregled na TBC
 • Bakteriološki pregled na Antrax
 • Izolacija gljivica i plijesni
 • Determinacija gljivica i plijesni
 • Mikrobiološki pregled hrane za životinje prema Pravilniku
 • Bakteriološki pregled pčela na američku kugu legla