Mikrobiološka ispitivanja hrane životinjskog porijekla i hrane za životinje

Mikrobiološko ispitivanje hrane životinskog porijekla i hrane za životinje:

 

 • Utvrđivanje prisustva Salmonella spp.
 • Utvrđivanje prisustva Listeria monocytogenes
 • Određivanje broja Listeria monocytogenes
 • Određivanje broja E.coli
 • Određivanje broja Enterobacteriacae
 • Određivanje broja Koagulaza pozitivnih stafilokoka
 • Određivanje broja Aerobnih mezofilnih mikroorganizama 
 • Određivanje broja Sulfitoredukujućih klostridija 
 • Određivanje broja Kvasaca i plijesni
 • Utvrđivanje prisustva Campylobacter spp.
 • Određivanje broja Campylobacter spp.
 • Dokazivanje broja mogućih enteropatogenih Vibrio spp.
 • Utvrđivanje prisustva larvi Trichinella vrsta metodom vještačke digestije

Mikrobiološko ispitivanje briseva:

 

 • Mikrobiološko ispitivanje briseva sa radnih površina, koje dolaze u kontakt sa hranom (oprema, pribor, alat, ruke zaposlenih) i ambalaže
 • Mikrobiološko ispitivanje briseva sa površine trupova zaklanih životinjau