Parazitološka ispitivanja

  • Pregled krvnih razmaza
  • Nativni preparat na kokcidije
  • Pregled kutanih isječaka na ektoparazite
  • Trihinoskopski pregled mesa - metod kompresije
  • Trihinoskopski pregled mesa - metod vještačke digestije
  • Koprološka pretraga
  • Pregled mesa i organa domaćih životinja na prisustvo parazita
  • Parazitološki pregled pčela
  • Parazitološki pregled riba
  • Parazitološki pregled školjki na bonamiozu i marteliozu