Patomorfološka ispitivanja

  • Obdukcija
  • Patoanatomski pregled
  • Izrada patohistoloških preparata
  • Određivanje starosti lisica i drugih karnivora
  • Određivanje konzumiranja mamaca kod lisica i drugih karnivora