Kontakt

Direktor

 

Marko Nikolić, DVM

 

Direktor Specijalističke veterinarske laboratorije

 

Telefon.(+382 20) 269-403

 

Fax. (+382 20) 269-404

 

E-mail. marco.nikolic.mne@gmail.com

SEKTOR LABORATORIJA

 

mr Zorica Pavićević, DVM

 

Pomoćnik direktora Specijalističke veterinarske laboratorije i Rukovodilac Sektora laboratorija

 

Telefon.(+382 20) 269-406

 

Fax. (+382 20) 269-404

 

E-mail. zorica.pavicevic@vetlab.co.me

Rukovodilac kavliteta

 

dr Nikola Pejović, DVM

 

Rukovodilac kvaliteta


Telefon. (+382 20) 269-405


Fax. (+382 20) 269-404


E-mail. nikola.pejovic@vetlab.co.me

SLUŽBA OPŠTIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA

 

Dušanka Sarić, dipl. ecc.


Šef službe i službenik za javne nabavke


Telefon. (+382 20) 269-405


Fax.  (+382 20) 269-404


E-mail. duska.saric@vetlab.co.me


 

Aleksandar Radunović, dipl. pravnik


Saradnik za pravne poslove


Telefon . (+382 20) 269-405


Fax. (+382 20) 269-404


E-mail. a.radunovic.svl@gmail.com


Odeljenje za prijem uzoraka 

 

dr Radoš Miković, DVM

 

načelnik odjeljenja


Telefon. (+382 20) 269-405


Fax. (+382 20) 269-404


E-mail. rados.mikovic@gmail.com Marko Simonović

 

glavni tehničar laboratorije


Telefon. (+382 20) 269-405


Fax. (+382 20) 269-404


E-mail. markos187@gmail.com

ODJELJENJE ZA EPIZOOTIOLOGIJU, KLINIČKU PATOLOGIJU I PATOLOŠKU MORFOLOGIJU 

dr Nikola Pejović, DVM

 

načelnik оdjeljenja – saradnik za patologiju

 

Telefon. (+382 20) 269-405

 

Fax. (+382 20) 269-404

 

E-mail. nikola.pejovic@vetlab.co.me

 

 

dr Bojan Adžić, DVM

 

saradnik za zdravstvenu zaštitu riba, rakova i školjki

 

Telefon. (+382 20) 269-405

 

Fax. (+382 20) 269-404

 

E-mail. bojan.adzic@vetlab.co.me
mr Dejan Laušević, DVM


saradnik za epizootiologiju


Telefon. (+382 20) 269-405


Fax. (+382 20) 269-404


E-mail. dejanlausevic@t-com.medr Radoš Miković, DVM


saradnik u odjeljenju 


Telefon. (+382 20) 269-406


Fax. (+382 20) 269-404


E-mail.rados.mikovic@gmail.com


ODJELJENJE ZA OPŠTU MIKROBIOLOGIJU I PARAZITOLOGIJU


dr Irina Čogurić, DVM


načelnik odjeljenja - saradnik za bakteriologiju


Telefon. (+382 20) 269-405


Fax. (+382 20) 269-404


E-mail. irina.filipovic@vetlab.co.memr Zorica Pavićević, DVM


saradnik za parazitologiju


Pomoćnik direktora Specijalističke veterinarske laboratorije i Rukovodilac Sektora laboratorija


Telefon. (+382 20) 269-406


Fax. (+382 20) 269-404


E-mail. zorica.pavicevic@vetlab.co.meMarko Nikolić, DVM


saradnik u odjeljenju za opštu mikrobiologiju i parazitologiju


Telefon. (+382 20) 269-406


Fax. (+382 20) 269-404


E-mail.marco.nikolic.mne@gmail.com


ODJELJENJE ZA ISPITIVANJE HRANE ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA i hrane za životinje


Snežana Vučinić, DVM, specijalista higijene i tehnologije namirnica živ. porijekla 


načelnik оdjeljenja


Telefon. (+382 20) 269-406


Fax. (+382 20) 269-404


E-mail. snezana.vucinic@vetlab.co.medr Ivana Zuber Bogdanović , specijalista-inženjer tehnologije


saradnik u odjeljenju za ispitivanje hrane živ. porijekla i hrane za životinje


Telefon. (+382 20) 269-406


Fax. (+382 20) 269-404


E-mail. ivana.zuber.svl@gmail.com
Adresa

Bul. Džordža Vašingtona, bb

p.fah 69, 81000 Podgorica


Telefon

 020 269 407


 020 269 406


 020 269 405


Fax

020 269 404


E-mail

svl@t-com.me