Politika kvaliteta, nepristrasnosti i povjerljivosti

POLITIKA KVALITETA, NEPRISTRASNOSTI I POVJERLJIVOSTI se ostvaruje:

 

» uspostavljanjem i primjenom uz stalno poboljšavanje sistema menadžmenta koji obezbjeđuje kvalitet ispitivanja, kao i korišćenjem opreme koja se redovno održava i čija se tačnost rada potvrđuje u definisanim intervalima;

 

 

» stalnim nadzorom nad postupkom ispitivanja i obezbjeđivanjem kvaliteta i standardnosti ispitivanja, što se realizuje primjenom, sprovođenjem i unapređenjem dokumentovanog sistema menadžmenta u skladu sa međunarodnim standardima;

 

 

»primjenom potvrđenih standardnih i dokumentovanih metoda ispitivanja;

 

 

» angažovanjem zaposlenih koji su kompetentni za izvršavanje poslova i zadataka i njihovim stalnim usavršavanjem i upoznavanjem sa dokumentima sistema kvaliteta;

 

 

» kontrolom kvaliteta ispitivanja, učešćem u eksternim kontrolama kvaliteta i stalnim poboljšavanjem efektivnosti sistema menadžmenta;

 

 

» poštovanjem rokova, primjenom standarda, metoda ispitivanja, dokumenata sistema kvaliteta i drugih dokumenata čime se poboljšava kvalitet ispitivanja pri pružanju usluga korisnicima;

 

 

» korektnim stavom prema korisnicima usluga u razvijanju partnerskih odnosa;

 

 

» objektivnim izvještavanjem o rezultatima ispitivanja;

 

 

» osiguranjem zašite povjerljivih informacija i vlasničkih prava korisnika usluga kao i sprečavanje aktivnosti koje bi  dovele do  slabljenja povjerenja u kompetentnost i nepristrasnost Laboratorije;

 

 

» bavljenjem rizicima i prilikama u svrhu eliminacije rizika i prepoznavanja prilika za poboljšavanje;

 

 

» održavanjem i poboljšavanjem znanja i svijesti osoblja u oblasti zaštite životne sredine.

 

 

 

 

Navedene ciljeve Specijalistička veterinarska laboratorija ostvaruje primjenom sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtjevima standarda
MEST ISO/IEC 17025:2018

 

 

 

 

Osoblje Specijalističke veterinarske laboratorija obavezno je da sprovodi politiku kvaliteta, povjerljivosti i nepristrasnosti, da primjenjuje dokumentaciju sistema kvaliteta i da zadatke obavlja uvijek na propisan način i za određen vremenski period.

 

 

    

 

 

                            

 

 

 Podgorica 01.10.2019. godine               Direktor Specijalističke veterinarske laboratorije:

 

                                                                   mr Dejan Laušević