Promotivna kampanja - Afrička kuga svinja

 

 

Afrička kuga svinja (AKS) je smrtonosna virusna bolest koja pogađa domace i divlje svinje. Virus je bezopasan za ljude, ali izaziva značajne društveno-ekonomske poremecaje u mnogim zemljama. U Evropi, efikasna vakcina ne postoji, tako da epidemija može dovesti do ubijanja i neškodljivog uklanjanja velikog broja svinja sa farmi iz zaraženih i ugroženih područja.

 

Ciljevi kampanje i ciljne grupe

Kampanja je usmjerena na grupe ljudi i pojedinaca koji dolaze u kontakt sa domacim i divljim svinjama, posebno uzgajivače svinja, lovce i veterinare. Uz pomoc lokalnih udruženja farmera, veterinarskih organizacija, lovačkih udruženja i drugih relevantnih institucija, kampanja ima za cilj podizanje svijesti o tome kako sprečiti širenje AKS.

 

Saznajte više

Posjetite web stranicu EFSA-ine kampanje AKS za više informacija, kao i listove sa činjenicama, infografike, postove na društvenim mrežama spremne za upotrebu i druge materijale.