Direktor

Marko NIkolić, DVM


Direktor Specijalističke veterinarske laboratorije


Telefon. (+382 20) 269-403

Fax.  (+382 20) 269-404

E-mail.  marco.nikolic.mne@gmail.com