Upravni odbor

Upravni odbor JU Specijalistička veterinarska laboratorija čine:Sunčica Boljević, DVM 


pomoćnica direktora Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, predsjednik

Biljana Blečić, DVM 


pomoćnica direktora Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove,član


 


Dr Nikola Pejović, DVM


Načelnik odjeljenja za epizootiologiju, patologiju i molekularnu dijagnostiku SVL, član