Upravni odbor

Upravni odbor JU Specijalistička veterinarska laboratorija čine:Saša Drljević, DVM 


Direktor Veterinarske ambulante Saša Drljević, predsjednik

Mevlida Hrapović, DVM 


 Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, član


 


Dr Bojan Adžić, DVM


Saradnik u odjeljenju za epizootiologiju, patologiju i molekularnu dijagnostiku SVL, član