Riječ direktora

Institucionalni razvoj Specijalističke veterinarske laboratorije počinje osnivanjem Veterinarsko-dijagnostičke stanice 1950. godine u Podgorici. Spajanjem ove stanice sa Centrom za vještačko osjemenjavanje, osnovanim 1956. godine, nastaje Veterinarski zavod u kojem se stvaraju bolji uslovi za naučnoistraživački rad i usavršavanje u struci. Veterinarski zavod se 1997. godine transformiše u Centar za veterinarstvo i slatkovodno ribarstvo, a Odlukom Vlade Crne Gore Javna ustanova Specijalistička veterinarska laboratorija počinje sa radom 2005. godine, čime je osnažen dalji razvoj i napredak veterinarske medicine u Crnoj Gori.

Kontinuirani razvoj naše laboratorije bazira se na stvarnim potrebama prakse i zahtjevima savremenih laboratorijskih dostignuća. U skladu sa Zakonom o veterinarstvu, laboratorija na epizootiološkom području Crne Gore prati i proučava epizootiološku situaciju, razvija i uvodi nove laboratorijske metode za dijagnostiku bolesti i primjenjuje nova veterinarsko-medicinska dostignuća i postupke, odnosno metode stručnog rada. Doprinosi zaštiti zdravlja kroz mjere za sprječavanje, otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih, parazitskih i uzgojnih bolesti životinja koje predlaže. Sprovodi dijagnostička laboratorijska i patoanatomska ispitivanja u slučaju sumnje na zarazne bolesti životinja, kao i mikrobiološka ispitivanja hrane životinjskog porijekla i hrane za životinje.

Protekli višedecenijski period su obilježili brojni renomirani stručnjaci, entuzijasti, koji su se vodili isključivo načelom poštovanja standarda struke u svom radu. Današnji i budući zahtjevi obavezuju nas da još snažnije i odgovornije prihvatimo izazove i ostanemo respektabilna institucija u lancu evropskih i svjetskih laboratorija, afirmišući svoje i interese Crne Gore.

Kroz kontinuiranu saradnju sa doktorima veterinarske medicine, službenim veterinarima, vlasnicima životinja, subjektima u poslovanju s hranom i drugim korisnicima naših usluga ostajemo na putu razvoja kroz visoko postavljene cijeve na zadovoljstvo nas i naših partnera.
 

S poštovanjem,
Marko Nikolić, DVM